Ceramah dan Pameran AADK


Satu ceramah dan pameran dari Agensi Anti Dadah Kebangsaan telah berlangsung pada hari khamis 25 mac 2010. Seramai 5 orang kakitangan dari AADK Parit Buntar telah berkunjung ke SKPHT untuk memyampaikan ceramah berkaitan anti dadah. Banyak perkara yang disentuh di dalam ceramah yang disampaikan. Antaranya ialah apa itu dadah dan bahaya penyalah gunaannya, kesan penyalah gunaan dadah kepada individu dan masyarakat, hukuman kepada penagih dan pengedar dadah dan lain-lain yang berkaitan dengannya.

Penceramah dari AADK Parit Buntar sedang menyampaikan ceramah

Selepas selesai ceramah diadakan pula pameran berkaitan anti dadah dari pihak berkenaan dan setiap murid diberikan poster anti dadah untuk ditampalkan dirumah mereka. Kesimpulannya program ini amat berjaya memberikan input atau maklumat kepada murid-murid tentang bahaya penyalahgunaan dadah. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari terjebak dengan penyalahgunaan najis dadah ini.

Pameran yang berjaya menarik minat murid
Antara jenis-jenis dadah yang dipamerkan

0 ulasan:

Halal Food

Blog ini tiada hak cipta terpelihara. Semua bahan-bahan dalam blog ini adalah bebas untuk dimuat turun, disiarkan semula, disalin, dicetak, diedar, dihebah dan sebagainya. Walaubagaimanapun adalah diharapkan agar dapat diberikan kredit kepada sumber bahan yang diambil itu. Semoga kita semua dapat memanfaatkan segala bahan dari blog ini.